Các giao diện IOS trong mạng thông tin di động CDMA2000

Các giao diện IOS của một công nghệ thông tin di động là các giao diện chuẩn để đảm bảo cho thiết bị của các nhà cung cấp sử dụng cùng công nghệ đó có khả năng làm việc tương thích với nhau. Bài báo phân tích các giao diện IOS cơ bản của công nghệ cdmd2000 đã được chuẩn hóa trong 3GPP2. Các nội dung của bài báo bao gồm: Giới thiệu công nghệ CDMA2000. Cấu trúc hệ thống cdma2000. Các tổ chức chuẩn hóa giao diện IOS: TIA, 3GPP2 và CDG. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn giao diện IOS của 3GPP2.

Từ khóa: Công nghệ điện tử, Giao diện IOS, Mạng thông tin di động CDMA2000, Thông tin di động, Điện tử viễn thông, Tiêu chuẩn giao diện IOS

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/06/2020 | Lượt xem:55 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận