CÁC ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG HIỆU

Có rất nhiều nghiên cứu để đo lường phần đóng góp của thương hiệu vào giá trị của cổ đông, trong đó thành công nhất phải kể đến cuộc nghiên cứu “Những thương hiệu mạnh nhất toàn cầu” của Interbrand. Cuộc nghiên cứu đã rút ra kết luận: trung bình, thương hiệu đóng góp một phần ba vào giá trị cổ phiếu. Ở nhiều trường hợp, thương hiệu có thể nắm hơn 70% giá trị cổ phiếu.

Từ khóa: quản trị thương hiệu, quản trị doanh nghiệp, định giá thương hiệu, đo lường thương hiệu , các đinh nghĩa thương hiệu, quản trị kinh doanh.

pdf 24 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận