CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

Thuật ngữ định chế hiểu theo góc độ:
Các tổ chức
Các nguyên tắc, quy định hoạt động của tổ chức
Định chế tài chính là tổ chức huy động các nguồn vốn để tài trợ cho các nhà đầu tư (cho vay, chiết khấu….).
Định chế trung gian tài chính là những tổ chức thực hiện huy động nguồn tiền của những người tiết kiệm cuối cùng và sau đó cung cấp cho những người cần vốn cuối cùng.

Từ khóa: chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp thị, quản trị kinh doanh, chiến lược sản phẩm và dịch vụ, chiến lược marketing, quản trị chiến lược

ppt 51 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/06/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận