Các chuyên đề phương trình hàm

Một trong những chuyên đề rất quan trọng trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi toán quốc gia, khu vực và quốc tế, đó là phương trình hàm, bất phương trình hàm. Có rất nhiều tài liệu viết về chuyên đề này. Qua một số năm bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi toán quốc gia và qua một số kì tập huấn hè tại Đại học khoa học tự nhiên – Đại học quốc gia Hà Nội, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm dạy về chuyên đề này và trao đổi với các đồng nghiệp.

Từ khóa: Chuyên đề toán học, phương trình hàm, bất phương trình hàm, bồi dưỡng học sinh giỏi, đại số, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học,

pdf 138 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận