Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch: Phần 1

Cuốn sách "Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch: Phần 1" phân tích tổng quan về ngành du lịch và giảm nghèo, xác định khái niệm và phương pháp tiếp cận của du lịch đối với công tác xóa đói giảm nghèo trong đó chú trọng các nhân tố chính và vấn đề bất bình đẳng, mối tương quan giữa việc làm và du lịch, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực du lịch, các công ước, quy tắc đạo đức về du lịch, đối thoại xã hội và các lợi ích về đối thoại xã hội. Mời bạn đọc tham khảo.
Đăng nhập để bình luận