Bệnh bạch hầu

Đại cương:
- Nhiễm trùng, nhiễm độc do C. Diphteriae
- Nhiễm cấp có thể lây thành dịch
- Biểu hiện toàn thân và tại chỗ - màng giả ở
đƣờng hô hấp trên, vi khuẩn tiết ra độc tố -
tổn thƣơng các cơ quan: Cơ tim, thần kinh
ngoại biên, thận và thƣợng thận

Từ khóa: dịch tế học, Bài giảng y học, phương pháp y học, cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán y học, bệnh bạch hầu

pdf 38 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận