Báo cáo tổng kết: Phát triển công nghệ môi trường

Sử dụng giấy điện tử, năng lượng mặt trời, công nghệ hydro... là những công nghệ môi trường nổi bật trong thời đại ngày nay - với sự ô nhiễm và cạn kiệt nguồn tài nguyên.

Những chính sách sử dụng năng lượng đầy lãng phí, lạm dụng nguồn tài nguyên, thiếu nguồn cung cấp nước, sự thay đổi khí hậu toàn cầu, nạn phá rừng… là một vài chủ đề quan trọng mà các chuyên gia cần chú tâm đến nhằm giúp con người tạo lập một cuộc sống bền vững trên hành tinh này.

Từ khóa: tài liệu chuyên ngành môi trường, chuyên đề môi trường, công nghệ môi trường, xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường

pdf 382 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận