BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN HÓA HỌC " VĂN HÓA DÂN TỘC MẠ "

Việt Nam là một quốc gia rộng lớn và có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam nhưng mỗi dân tộc lại có một nét đặc trưng riêng về văn hóa cũng như đời sống kinh tế chính trị, các dân tộc được phân bố trên các vùng khác nhau trong cả nước, ở các tỉnh Tây Nguyên có nhiều thành phần dân tộc như Êđê, Tày, Nùng, Cơ Ho sinh sống trong đó thì dân tộc Mạ được phân bố ở huyện Di Linh với thành phần dân số nhỏ lẻ nhưng cũng góp phần làm cho sự phong phú đời sống vật chất cũng như tinh thần và các dân tộc sống gần với nhau trong một môi trường thân thiện, đoàn kết, với cuộc sống như vậy các dân tộc này dường như có chung một điểm giống nhau về các hình thức sinh hoạt cũng như các nghi lễ tập tục, hay các cách thức tổ chức xã hội giống nhau thôn,làng,bản……

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập, văn hóa thông tin, văn hóa kinh tế , văn hóa học, dân tộc mạ, gải pháp du lịch, truyền thống dân tộc

doc 23 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:111 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận