Báo cáo thí nghiệm thông tin vô tuyến

Phương pháp Rice được hiểu là phương pháp mô hình các quá trình xác suốt sử dụng các hàm tuần hoàn,tuy nhiên các tham số như chu kì dao động pha và biên độ được xác định trước.Đối với phương pháp Monte Carlo thì các tham số này được xác định ngẫu nhiên...

Từ khóa: tài liệu viễn thông, tài liệu báo cáo thực tập, Báo cáo thí nghiệm, thông tin vô tuyến, kênh rayleigh , phương pháp rice, mô phỏng vô tuyến

doc 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận