Báo cáo nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ ( service-oriented architecture) và giải pháp của Oracle

Ngày nay, công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển, trở thành ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối tượng phục vụ chủ yếu hiện nay của CNTT là các tổ chức, các cơ sở doanh nghiệp. Với sự phát triển của Internet và với xu thế hội nhập chung của toàn thế giới, các tổ chức, doanh nghiệp cần bắt tay, phối hợp hoạt động và chia sẻ tài nguyên với nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động. Khi đó các sản phẩm sẽ ngày càng phức tạp, kéo theo chi phí sản xuất, quản lý và bảo trì. Đặc biệt, ngành công nghệ phần mềm còn đối mặt với vấn đề hóc búa là bảo mật, và tái sử dụng lại các hệ thống sẵn có, vấn đề không tương thích về hệ thống giữa các tổ chức hợp tác với nhau.

Từ khóa: nghiên cứu khoa học, giải pháp Oracle, luận văn báo cáo, hệ thống thông tin, kỹ thuật máy tính, ngôn ngữ truy vấn, cơ sở dữ liệu

pdf 41 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:18/11/2012 | Lượt xem:97 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận