Bạn sẽ thành thạo C++ chỉ trong 21 ngày

Bạn Sẽ Thành Thạo C++ Chỉ Trong 21 Ngày (Dùng Cho Học Sinh, Kỹ Thuật Viên Và Sinh Viên) giúp bạn nghiên cứu phần lý thuyết của ngôn ngữ lập trình C++ trong 14 ngày, đọc và hiểu các bài tập mẫu trong 7 ngày. Với cách trình bày ngắn gọn và dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết rõ ràng, các chương trình mẫu thực tế và đa dạng, cuốn sách sẽ đưa bạn tiến sâu hơn trên con đường tin học của mình.