Bài thuyết trình Chứng chỉ kiểm toán hành nghề CPA

Nội dung bài thuyết trình nói về cơ sở lý luận về CPA, thực trạng về kiểm chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề CPA và đánh giá thực trạng và đưa ra ý kiến. Mời các bạn tham khảo!

Từ khóa: Chứng chỉ kiểm toán hành nghề CPA, Chứng chỉ kiểm toán, Hành nghề CPA, Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, Bài thuyết trình kiểm toán

ppt 32 trang | Chia sẻ: votdiemhuong1 | Ngày:15/11/2014 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận