Bài tập tóan cao cấp_Tập 2: Phép tính giải tích một biến số

Quyển bài tập này trình bày lời giải của các bài tập đã ra trong quyển Toán học cao cấp - Tập 2: Phép tính giải tích một biến số của tác giả Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh và Nguyễn Hồ Quỳnh. Một số bài tập khác đã được bổ sung vào. Ở cuối sách có bổ sung thêm một số bài tập hỗn hợp có tính chất tổng hợp và nâng cao. Mong rằng quyển sách này giúp các bạn học tốt hơn và tìm được lời giải hay hơn...

Từ khóa: bài tập toán, tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, phương pháp dạy học toán, toán cao cấp, giải tích một biến số

pdf 272 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận