Bài tập CNC

Sự xuất hiện của các máy CNC đã nhanh chóng thay đổi việc sản xuất công nghiệp. Các đường cong được thực hiện dễ dàng như đường thẳng, các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu.
Việc gia tăng tự động hóa trong quá trình sản xuất với máy CNC tạo nên sự phát triển đáng kể về chính xác và chất lượng. Kỹ thuật tự động của CNC giảm thiểu các sai sót và giúp người thao tác có thời gian cho các công việc khác. Ngoài ra còn cho phép linh hoạt trong thao tác các sản phẩm và thời gian cần thiết cho thay đổi máy móc để sản xuất các linh kiện khác.

Từ khóa: Câu hỏi ôn tập CNC, kỹ thuật công nghệ, khoa học công nghệ, kỹ thuật CNC, công nghệ máy, điều khiển số

pdf 11 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/11/2012 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận