Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Phần IV - Đặng Xuân Trường

Bài giảng Tư vấn giám sát - Chuyên đề 14: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị - Phần IV: Giải quyết sự cố và các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong công tác lắp đặt thiết bị, trình bày các nội dung chính: Một số sự cố và vấn đề kỹ thuật phát sinh thường gặp, cùng biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.
Đăng nhập để bình luận