Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 3: Microsoft powerpoint 2010" giới thiệu các ứng dụng của powerpoint 2010, các thao tác trên Slide, định dạng cho Slide, tạo hiệu ứng cho Slide, chạy Slide show, slide Master, các chức năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận