Bài giảng Thủy công: Tính toán thiết kế kè bê tông cốt thép - TS. Trần Văn Tỷ

Bài giảng Thủy công - Tính toán thiết kế kè bê tông cốt thép" cung cấp cho người học kiến thức về tác dụng của kè bê tông cốt thép, các loại bờ kè, tài liệu thiết kế, xác định biểu đồ áp lực đất, thường bản dựa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận