Bài giảng Thí nghiệm Vật lý A1

Bài giảng Thí nghiệm Vật lý A1 gồm các nội dung: Xác định thể tích các vật rắn đồng chất có dạng đối xứng và cân khối lượng của vật trên cân kỹ thuật, xác định mô men quán tính của trụ đặc có trục quay đối xứng và lực ma sát của ổ trục quay, xác định hệ số nhớt của chất lỏng bằng phương pháp stokes, kiểu MN-971A...

Từ khóa: Thí nghiệm Vật lý A1, Vật lý học, Bài giảng Vật lý, Vật rắn đồng chất, Thể tích vật rắn

ppt 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/04/2016 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận