Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - Ths. Huỳnh Hạnh Phúc

Cùng nắm kiến thức trong chương "Phân tích đối thủ cạnh tranh" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phân tích mô hình 5 lực cạnh tranh, nhận dạng đối thủ cạnh tran, phân tích đối thủ cạnh tranh, các chiến lược cạnh tranh, cân bằng giữa quan điểm định hướng khách hàng và quan điểm cạnh tranh?

Từ khóa: Bài giảng Quản trị marketing, Quản trị marketing, Phân tích đối thủ cạnh tranh, Chiến lược cạnh tranh, Nhận dạng đối thủ cạnh tranh

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2018 | Lượt xem:83 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận