Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - Lê Cao Thanh

Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo cho công việc giảng dạy và học tập. Sau đây là bài giảng Quản trị Marketing chương 4: Lựa chọn thị trường mục tiêu trình bày về đo lường và dự báo nhu cầu, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu, cách xác định nhu cầu và tiềm năng, quy trình phân khúc thị trường.

Từ khóa: Quản trị Marketing, Bài giảng Quản trị Marketing, Lựa chọn thị trường mục tiêu, Phân khúc thị trường, Dự báo nhu cầu, Quyết định thị trường

ppt 64 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:137 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận