Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 3 - Lê Cao Thanh

Dưới đây là bài giảng Bài giảng Quản trị Marketing chương 3: Hoạch định chiến lược Marketing trình bày về khái quát chiến lược Marketing, chiến lược Marketing tổng quát, phân tích cơ hội Marketing, các yếu tố quyết định chiến lược Marketing. Hãy tham khảo tài liệu này để công việc giảng dạy và học tập tốt hơn.

Từ khóa: Quản trị Marketing, Bài giảng Quản trị Marketing, Hoạch định chiến lược marketing, Cơ hội Marketing, Chiến lược công ty, Ma trận BCG

ppt 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:01/09/2017 | Lượt xem:161 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận