Bài giảng Quản trị maketing 1 - Chương 4: Phân tích và lựa chọn chiến lược cạnh tranh

Bài giảng Quản trị maketing 1, chương 4 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phân tích và lựa chọn chiến lược cạnh tranh. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Phân tích thị trường doanh nghiệp, Hệ thống thông tin và dự báo marketing.

Từ khóa: Chiến lược cạnh tranh, Quản trị maketing, Bài giảng Quản trị maketing, marketing management, Hoạt động maketing, Chiến lược maketing

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận