Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 3 – ĐH Thương Mại

Chương 3 - Quản trị cơ sở vật chất bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổ chức khu vực lễ tân; nhu cầu trang thiết bị, dụng cụ; kiểm soát trang thiết bị, dụng cụ; phương thức liên lạc của khách sạn. Mời tham khảo.
Đăng nhập để bình luận