Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - ThS. Lê Thị Bích Ngọc

Bài giảng được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt giành cho hệ Đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Bài giảng trình bày theo hướng gợi mở tư duy và khả năng tự học, tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu của sinh viên. Để biên soạn bài giảng tác giả đã cố gắng nghiên cứu, chọn lọc và tổng hợp những kiến thức cơ bản với mong muốn nôi dung bài giảng giúp ích cho các sinh viên tiếp cận môn học một cách dễ dàng. Hy vọng bài giảng sẽ giúp sinh viên thuận lợi hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu các môn quản trị nói chung và môn quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Từ khóa: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp, Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh

pdf 165 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)