Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 - Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 10: Triển khai bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân bổ chỉ tiêu bán hàng, tuyển dụng lực lượng bán hàng, đào tạo lực lượng bán hàng, chính sách chăm sóc nhân viên của doanh nghiệp, phối hợp hành động cùng các phòng ban khác trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận