Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 6: Phân tích kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa phân tích kênh phân phối, định nghĩa & chức năng, cấu trúc kênh phân phối, xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Quản trị bán hàng, Quản trị bán hàng, Phân tích kênh phân phối, Kênh phân phối, Cấu trúc kênh phân phối, Xây dựng kênh phân phối

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận