Bài giảng Quản lý thuế - Chuyên đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chuyên đề 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt. Nội dung chủ yếu trong chuyên đề này gồm: Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt, giá tính thuế, miễn và giảm thuế, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Từ khóa: Quản lý thuế, Hệ thống thuế, Bài giảng Quản lý thuế, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Đối tượng chịu thuế, Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận