Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 6 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 6: Một số kỹ thuật mô hình hóa kết cấu cho kết quả chính xác cao" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kết cấu cầu dầm I DƯL bán lắp ghép, kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản BTCT. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận