Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 5 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 5: Phần tử hai chiều chịu uốn ngoài mặt phẳng phần tử (tấm chịu uốn)" trình bày các kiến thức: Khái niệm cơ bản về tấm chịu uốn, phần tử tấm chịu uốn dạng tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phương pháp số trong tính toán kết cấu, Phương pháp số, Tính toán kết cấu

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:102 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận