Bài giảng Phóng xạ

Hiện tượng phóng xạ, các tia phóng xạ, định luật phóng xạ, độ phóng xạ, đồng vị phóng xạ và các ứng dụng.
tia alpha beta gamma electron notron hạt nhân nguyên tử phân tử

Từ khóa: Bài giảng phóng xạ, Hiện tượng phóng xạ, Định luật phóng xạ, Đồng vị phóng xạ, Ứng dụng phóng xạ, Tia phóng xạ

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:58 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận