Bài giảng Phát triển bền vững và chính sách môi trường - Lê Việt Phú

Mời các bạn cùng tìm hiểu các khái niệm về phát triển bền vững; các vấn đề về phát triển bền vững nhìn từ góc độ kinh tế học; mối liên hệ với chính sách công;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Phát triển bền vững và chính sách môi trường" thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright của Lê Việt Phú.

Từ khóa: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Phát triển bền vững, Chính sách môi trường, Kinh tế học, Chính sách công, Lý thuyết kinh tế học

pdf 47 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:14/05/2016 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận