Bài giảng Ô nhiễm không khí & tiếng ồn: Chương 1

Chương 1 Nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí thuộc bài giảng ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khí quyển, khái niệm cơ bản về ô nhiễm không khí, chất gây ô nhiễm không khí, phân loại chất gây ô nhiễm không khí, nguồn gốc phát sinh chất gây ô nhiễm không khí, một số hậu quả do ô nhiễm không khí.

Từ khóa: Xử lý khí thải, Khoa học môi trường, Ô nhiễm không khí, Quản lý môi trường, Ô nhiễm tiếng ồn, Nguồn gốc chất gây ô nhiễm không khí

ppt 52 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:17/02/2020 | Lượt xem:63 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận