Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Thiết kế hướng đối tượng giới thiệu tới các bạn những nội dung về nhiệm vụ của thiết kế, các artifacts cần tạo ra, các worker tham gia thiết kế, qui trình thiết kế, thiết kế kiến trúc, thiết kế từng use-case và một số nội dung khác.
Đăng nhập để bình luận