Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Dùng UML để xây dựng các artifacts sau đây bao gồm những nội dung về ngôn ngữ mô hình UML, các phần tử cơ bản của UML, đặc tả phần mềm thông qua nhiều mô hình, các lược đồ. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.
Đăng nhập để bình luận