Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược

Bài giảng môn Quản trị chiến lược - Chương 6: Xây dựng và lựa chọn chiến lược. Mục tiêu học tập của chương này nhằm: Nắm được qui trình để xây dựng chiến lược, hiểu và biết cách sử dụng các công cụ ma trận, biết cách lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.

Từ khóa: Quản trị chiến lược, Bài giảng Quản trị chiến lược, Chiến lược kinh doanh, Xây dựng chiến lược, Lựa chọn chiến lược, Công cụ ma trận

pdf 29 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2017 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận