Bài giảng Mô hình nước dưới đất: Chương 6 - TS. Nguyễn Mai Đăng

Bài giảng "Mô hình nước dưới đất - Chương 6: Dòng chảy trong các tầng nước ngầm" cung cấp cho người học các kiến thức: Dòng chảy trong tầng ngậm nước có áp, dòng chảy trong tầng ngậm nước không áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận