Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách

Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo (định nghĩa một số thuật ngữ, tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng, quá trình dự báo,...), đề ra hạn ngạch (chỉ tiêu), lập ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Marketing cơ bản, Bài giảng Marketing cơ bản, Dự báo bán hàng, Lập ngân sách, Đề ra hạn ngạch, Lập ngân sách

pdf 21 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/05/2017 | Lượt xem:96 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận