Bài giảng Mạng máy tính - Trương Văn Thắng

Bài giảng Mạng máy tính - Trương Văn Thắng sẽ cung cấp các khái niệm, định nghĩa, cấu trúc tổng quát về mạng máy tính và phân loại. Qua đó, các bạn sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về mạng máy tính như là ưu điểm, các thành phần trên mạng, cách phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý và kỹ thuật chuyển mạch, kiến thức phân tầng ISO và 7 tầng IOS.

Từ khóa: Bài giảng Mạng máy tính, Mạng máy tính, Ưu điểm mạng máy tính, Phân loại mạng máy tính, Kỹ thuật chuyển mạch, Kiến thức phân tầng ISO, 7 tầng IOS

pdf 102 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/04/2015 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 21

Đăng nhập để bình luận