Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Mạng diện rộng WAN" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mạng WAN, công nghệ kết nối mạng WAN, định tuyến trong mạng WAN, các công nghệ truyền dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Mạng máy tính, Mạng máy tính, Mạng diện rộng WAN, Công nghệ kết nối mạng WAN, Định tuyến trong mạng WAN, Công nghệ truyền dẫn

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/06/2017 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận