Bài giảng Mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Phạm Nguyễn Huy Phương

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 6: Mô hình TCP/IP và mạng internet" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày được mô hình và chức năng của TCP/IP, trình bày được các giao thức phổ biến và các khái niệm về Port và Socket, biểu diễn được địa chỉ IPv4, IPv6, xử lý các sự cố kết nối mạng TCP/IP, trình bày được các khái niệm về internet, các dịch vụ mạng internet.

Từ khóa: Bài giảng Mạng máy tính, Mạng máy tính, Mô hình TCP/IP, Bộ giao thức TCP/IP, Địa chỉ IPv4, Địa chỉ IPv6, Sự cố kết nối mạng TCP/IP

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/06/2017 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận