Bài giảng Liệu pháp giáo dục bệnh nhân (ETP)

Bài giảng Liệu pháp giáo dục bệnh nhân (ETP) được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về định nghĩa giáo dục bệnh nhân; mục tiêu giáo dục bệnh nhân; quá trình giáo dục bệnh nhân. Với các bạn chuyên ngành Y học thì đây là tài liệu hữu ích.
Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)