Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 5 (phần 1) - Nguyễn Hải Ngân Hà

Chương 5: Phân tích phương án theo tỉ số lợi ích chi phí & các phương pháp khác (phần 1). Nội dung chính trong phần này gồm có: Tỉ số lợi ích chi phí (B/C), so sánh các PA theo tỉ số B/C, so sánh 3 PP phân tích PA. Mời các bạn tham khảo.

Từ khóa: Dự án đầu tư, Phân tích dự án, Lập dự án, Lập và phân tích dự án, Tỉ số lợi ích chi phí, Phân tích phương án

pdf 18 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận