Bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Nội dung bài giảng Lập dự toán xây dựng công trình bằng Excel nhằm trình bày kiến thức để trả lời các câu hỏi như Dự toán là gì? Dự toán để làm gì? Nội dung dự toán gồm những gì? và các phương pháp lập dự toán.
Đăng nhập để bình luận