Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý (TS.Phạm Hoàng Duy) - Chương 1: Tổng quan hệ vi xử lý

Bài giảng kỹ thuật vi xử lý của tiến sĩ Phạm Hoàng Duy, nội dung chương này: Giới thiệu về hệ vi xử lý, lịch sử phát triển và phân loại các bộ vi xử lý, các thành phần của hệ vi xử lý. Mời các bạn tham khảo!

Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, Bài giảng kỹ thuật vi xử lý, Kỹ thuật vi xử lý, Vi xử lý, Thành phần của hệ vi xử lý, Phân loại máy tính

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/11/2014 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)