Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 3)

Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép" trình bày các nội dung phần 3 - Các công tác chuẩn bị bao gồm: Sản xuất các kết cấu BTCT đúc sẵn, mối nối lắp ghép, gia công và liên kết kết cấu thép, khuếch đại cấu kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận