Bài giảng Kỹ thuật thi công: Chương 7 - ThS. Nguyễn Hoài Nghĩa, PGS.TS. Lưu Trường Văn (Phần 1&2)

Bài giảng Kỹ thuật thi công - Chương 7: Thi công lắp ghép" cung cấp cho người đọc các kiến thức hai phần đầu tiên bao gồm: Giới thiệu, chọn cần trục phục vụ lắp ghép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công, Thi công lắp ghép, Chọn cần trục phục vụ lắp ghép, Chọn cần trục, Phục vụ lắp ghép

pdf 67 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:22/03/2016 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận