Bài giảng Kỹ thuật Mạch điện tử

Bài giảng Kỹ thụât mạch điện tử được biên soạn dựa trên các giáo trình và tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, đựơc dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành: Kỹ thuật Viễn thông, kỹ thụât thông tin, tự động hóa, trang thiết bị điện, Tín hiệu giao thông.Mạch điện tử là laoij mạch có nhiệm vụ gia công tín hiệu theo những thuật toán khác nhau, chúng được phân loại theo dạng tín hiệu được xử lý....

Từ khóa: vi mạch điện tử, giáo trình mạch điện tử, hệ thống điện, giáo trình đại học, kỹ thụât mạch điện, phân tích mạch điện,

pdf 161 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:202 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 16

Đăng nhập để bình luận