Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân (tt)

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Liên kết Bulông (Các loại BL trong KCT, sự làm việc của liên kết BL và khả năng chịu lực của BL, cấu tạo của liên kết BL, tính toán liên kết BL), liên kết đinh tán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Bài giảng Kết cấu thép, Kết cấu thép, Liên kết kết cấu thép, Liên kết Bulông, Liên kết đinh tán, Phân loại liên kết bu lông

pdf 42 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận