Bài giảng Kết cấu thép: Chương 2 - ThS. Cao Tấn Ngọc Thân

Bài giảng "Kết cấu thép - Chương 2: Liên kết kết cấu thép" cung cấp cho người học các kiến thức về "Liên kết hàn" bao gồm: Các phương pháp hàn trong KCT, các loại đường hàn và cường độ tính toán, các loại liên kết hàn và phương pháp tính toán, ứng suất hàn và biến hình hàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Bài giảng Kết cấu thép, Kết cấu thép, Liên kết hàn, Phương pháp hàn trong KCT, Cường độ tính toán hàn, Ứng suất hàn, Biến hình hàn

pdf 59 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:20/01/2016 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận