Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép 3 - ThS. Đồng Tâm Võ Thanh Sơn

Bài giảng "Kết cấu bê tông cốt thép 3" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cầu thang BTCT, bể chứa chất lỏng, bể chứa vật liệu rời, tường chắn đất, kết cấu nhà nhiều tầng, kết cấu mái - vỏ mỏng BTCT. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận